گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

رقابت‌های جودو گرند اسلم روسیه ۲۰۱۸ | مردان (۸۱kg_) | «شکست مرات خاباچیروف از روسیه توسط سعید ملایی»

سعید ملایی در دومین مبارزه و در مرحله یک چهارم نهایی مقابل "مرات خاباچیروف" از روسیه با ضربه فنی به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جودو گرند اسلم روسیه در سال ۲۰۱۸ شد.