گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

موج سواری بر روی امواج پر قدرت جزایر گالاپاگوس

در این ویدیو شاهد موج سواری بر روی امواج قدرتمند جزایر گالاپاگوس خواهید بود، (جزایر گالاپاگوس گروه-جزیرهای آتشفشانی در اقیانوس آرام، در ۹۲۶ کیلومتری غرب اکوادور می‌باشد.)