گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

خلاصه بازی: ایران ۱ _ ۰ ترینیداد و توباگو | مسابقات دوستانه (بین المللی)

خلاصه بازی تیم های فوتبال ایران و ترینیداد و توباگو که با تک گل کریم انصاری فرد با یک شوت از راه دور به ثمر رسید، کریم یک ضربه پنالتی را نیز از دست داد.