گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

خلاصه بازی: اسپانیا ۱ _ ۰ بوسنی | دوستانه ملی (بین المللی)

خلاصه بازی تیم های فوتبال اسپانیا و بوسنی که این بازی دوستانه با تک گل مندز به برتری خفیف تیم اسپانیا انجامید، تا نشان دهد که از دوران اوجش فاصله دارد.