گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

خلاصه بازی: فروزینونه ۱ _ ۱ کالیاری | هفته چهاردهم سری آ

خلاصه بازی تیم های فوتبال فروزینونه و کالیاری از هفته چهاردهم سری آ ایتالیا که با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.