گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

گزیده ای از تمرینات بدنسازی کریستیانو رونالدو

کریستیانو رونالدو به عنوان آماده ترین و ورزیده ترین ورزشکار جهان از لحاظ بدنی شناخته می شود ، گوشه ای از تمرینات او را در این ویدیو مشاهده می نمایید.