گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ده فوتبالیست برتر از لحاظ عضلات ورزیده و زیبا

در صنعت فوتبال این روزها بهترین فوتبالیست ها دارای عضلاتی بسیار آماده و ورزیده هستند که بهترین مثال کریستیانو رونالدو می باشد . آمادگی بدنی بالا در سن ۳۳ سالگی از او اسطوره ای تمام نشدنی ساخته است.