گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نظامیان ایرانی در مسابقات یخ نوردی کشور روسیه

تصاویری از ارتش ایران در مسابقات نظامی کشور روسیه | مسابقات هیجانی یخ نوردی مابین ارتش های قدرتمند جهان