گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ایتالیا در برابر لهستان _ انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۹ _ انتخابی قاره اروپا

خلاصه بازی ایتالیا در برابر لهستان در انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۹ در قاره اروپا که با برد ۱۱۴ بر ۵۷ آمریکا به پهیان رسید.