گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سیستم اکسیژن هواپیما چگونه کار می کند ؟

در این ویدیو خواهیم دید که سیستم اکسیژن مسافران و خلبان چه کاربردی دارد و اصلا چه نیازی به وجود اکسیژن در هواپیماهاست.