گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

چگونه می دانیم راه شیری یک کهکشان مارپیچی است ؟

ما با استفاده از تلسکوپ هایمان بطور واضح شکل مارپیچی نزدیکترین کهکشان،اندرومدا را می بینیم.ما هم چنین قادریم کهکشان های دیگر را مشاهده کنیم و شکل آنها را تشخیص دهیم.اما نمی توانیم کهکشان راه شیری را بطور کامل ببینیم زیرا درون آن زندگی می کنیم. در این ویدیو خواهید دید که اخترشناسان چگونه متوجه شکل کهکشان راه شیری می شوند.