گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نمای ۳۶۰ درجه از آسمان بین دو سیاه چاله ی غول پیکر

در این ویدیو یک مدل شبیه سازی میبینیم که فضای بین دو سیاه چاله ی دایره ای شکل را به ما نشان می دهد.خواهیم دید که سیاه چاله ها چگونه نور را تحریف کرده و سیاه چاله های دیگری ایجاد می کنند.