گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استفاده از هوش مصنوعی و داده های ناسا برای کشف سیاره ای که به دور ستاره می چرخد

سیاره ی تازه کشف شده ی کپلر-۹۰ سیاره ای بسیار گرم و صخره ای است که هر ۱۴.۴ روز یکبار به دور ستاره اش می چرخد. این سیاره از طریق اطلاعات حاصل از ماموریت کپلر ناسا کشف شد.