گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پرتاب مرکوری اطلس ۳ در سال ۱۹۶۱

در ۲۵ آوریل ۱۹۶۱ کپسول جیوه ای که در قسمت بالایی مرکوری اطلس ۳ قرار داشت در برج پرتاب باقی ماند.عملیات پرتاب به صورت طبیعی آغاز شد اما در T+۲۰ عملیات چرخش و پرتاب با شکست مواجه شد.در T+۴۳ ماموریت بی نتیجه ماند و کسی غیر از یک ربات درون کپسول جیوه نبود.