گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پهپاد کوچک جنگی ساخت ارتش روسیه

با مشاهده ی این ویدیوی جذاب و دیدنی شاهد پهپاد کوچک جنگی ساخت ارتش روسیه با قابلیت پرتاب موشک خواهید بود!