گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آزمایش پدافند موشکی اس ۴۰۰ توسط ارتش روسیه

پیشنهاد میشود | تصاویری بسیار جذاب و دیدنی از لحظات آزمایش پدافند قدرتمند و موشکی اس۴۰۰ توسط ارتش کشور روسیه