گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مقایسه ی توانایی نیروهای ویژه روسیه با کره ی شمالی

با مشاهده ی این ویدیوی جذاب و دیدنی میتوانید شاهد تصاویری از مقایسه ی نیروهای ویژه روسیه با کره ی شمالی باشید!