گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تصاویری از نیروهای ویژه ی ارتش روسیه در کشور سوریه

با مشاهده ی این ویدیوی جذاب و دیدنی میتوانید شاهد تصاویری از حضور نیروهای ویژه ی ارتش روسیه در کشور سوریه باشید!