گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تصاویری از تمرین های سخت نیروهای ویژه روسیه

تمرین های سخت ارتش روسیه | یگان ویژه روسیه