گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بخشی از تمرین های طاقت فرسای نیروهای ویژه ارتش کره ی شمالی

با مشاهده ی این ویدیوی جذاب و دیدنی میتوانید شاهد بخشی از تمرین های طاقت فرسای نیروهای ویژه ارتش کره ی شمالی باشید!