گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بخشی از تمرین های بسیار سخت نیروهای ویژه ارتش روسیه

با مشاهده ی این ویدیوی جذاب و دیدنی میتوانید شاهد بخشی از تمرین های بسیار سخت نیروهای ویژه ارتش روسیه باشید!