گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کشور روسیه قبل از انقلاب ۱۹۱۷

در این مستند ویدیویی به بررسی وضعیت کشور روسیه قبل از انقلاب ۱۹۱۷ و در طول جنگ جهانی اول خواهیم پرداخت!