گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

صحنه هایی بسیار جذاب و دیدنی از آمادگی ارتش قدرتمند روسیه

با مشاهده ی این ویدیو میتوانید شاهد صحنه هایی بسیار جذاب و دیدنی از آمادگی ارتش قدرتمند روسیه باشید!