گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پرتاب موشک R_۲۹RMU Sineva توسط زیردریایی ارتش روسیه

تصاویری از پرتاب موشک R-۲۹RMU Sineva توسط زیردریایی ارتش روسیه