گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

برزگترین رزمایش ناتو پس از دوران جنگ سرد

نیروهای نظامی از ۳۱ کشور (۲۹ کشور عضو ناتو به همراه فنلاند و سوئد) بزرگترین رزمایش ناتو را در کشور نروژ و در نزدیکی مرز روسیه برگزار کردند.