گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

عملیات تانک BMPT ۷۲ ، تانک قدرتمند روسیه

با مشاهده ی این ویدیو شاهد عملیات تانک BMPT ۷۲ ، تانک قدرتمند و فوق العاده پیشرفته ی روسیه خواهید بود!