گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تک نوازی سنتور بسیار زیبا در مسابقات استعداد یابی

تک نوازی سنتور بسیار زیبا در مسابقات استعداد یابی ، سنتور از سازهای قدیمی و محبوب در کشور ما می باشد.