گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آموزش قدم به قدم سه تار | آشنایی با ساختار سه تار

در راستای آموزش قدم به قدم نواختن سه تار در این ویدیو با ساختار کلی و اجزا تشکیل دهنده سه تار توسط استاد علی اقبال آشنا خواهید شد .