گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آموزش نحوه نواختن سنتور | درس ۲

بعد از مقدمات ذکر شده در قسمت اول در این ویدیو درس دوم از سری ویدیو های آموزش سنتور را مشاهده می نمایید.