گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آموزش نحوه نواختن سنتور | درس ۱

سنتور از سازهای قدیمی ایرانی است که در کشورمان بسیار محبوب بوده و در این ویدیو مقدمات آموزش سنتور قابل مشاهده می باشد.