گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

Amirhossein Karimi - امیرحسین کریمی: سالومه برای خراب کردن من آن کلیپ ها را منتشر کرد

امیرحسین کریمی: سالومه برای خراب کردن من آن کلیپ ها را منتشر کرد/در شخصیت من نیست که با یکی مثل ایشان دعوا کنم/انگار همه متحد شده اند که به من مجوز کار در ایران ندهند «قسمت سوم»