گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آنباکسینگ پتک فیلیپ ناتیلوس (Patek Philippe Nautilus) و ادمار پیگه رویال اوک (Audemars Piguet Royal Oak)

در این ویدیو آنباکس ساعت های لوکس پتک فیلیپ ناتیلوس (Patek Philippe Nautilus ۵۷۱۲/۱A-۰۰۱) و ادمار پیگه رویال اوک (Audemars Piguet Royal Oak ۱۵۲۰۲st Jumbo)