گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

انیمیشن کوتاه معنی دار Cogs

انیمیشن کوتاه Cogs به کارگردانی لورنت ویتس ساخته شده است. این انیمیشن کوتاه اختلاف طبقاتی و تفاوت‌های تحصیلی را که در این دنیا وجود دارد به تصویر می‌کشد.