گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

آتش زدن پرچم آمریکا در آتن

تظاهر کنندگان در آتن در اعتراض به حملات آمریکا به سوریه پرچم آمریکا را در مقابل سفارت این کشور آتش زدند.