گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

آیا میدانستید ؟قسمت بیست و یکم

این ویدیو شامل اطلاعاتی در مورد فرش ایرانی مزین به شعر سعدی در سازمان ملل، آذر نفیسی، بی بی خانم استرآبادی و سیامک فیلی زاد است