گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پیشگیری از مسمومیت در سفر

ضمن سفر از حمل گوشت و تخم مرغ خام و فرآورده‌های لبنی با ماندگاری کوتاه خودداری کنید؛ چرا که سریعا فاسد می‌شوند. همچنین از خرید قوطی‌های کنسرو دارای برآمدگی، فرورفتگی یا نشتی خودداری کرده و مطمئن شوید که درپوش آنها شکسته نشده باشد. در عین حال اگر فرآورده‌ای ظاهر و یا بوی ناخوشایندی داشت، به هیچ عنوان آن را نچشید. در طی سفر نیز برای حمل مواد غذایی فاسد شدنی، از یخدان مناسب استفاده کنید.