گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پوست موز رابخورید

تا حالا به این فکر کرده بودی که موز رو با پوست بخوری؟ خبر داری که خاصیت پوست موز می تونه بیشتر از خود موز باشه؟ با خوردن پوست موز می تونی راحت لاغر بشی و پوست و موی سالمی داشته باشی و...