گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نکاتی برای داشتن قلبی سالم

برای کنار آمدن با بیماری های قلبی و یا برای پیشگیری از ابتلا به آنها باید تغییرات کوچکی را در سبک زندگیمان ایجاد کنیم. گاهی با خواندن یک مقاله در مورد تغییرات سبک زندگی می توان فشار خون بالا و کلسترول خون را کنترل کرد. افرادی که سکته قلبی و یا سکته مغزی می کنند و با محدودیت های جسمانی دائمی مواجه می شوند، بقیه عمر خود را در حسرت این قضیه می گذرانند که چرا در طول زندگی خود سبک زندگی سالم و عادت های خوب را انتخاب نکرده بودند.