گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

درمان غبغب با روشهای خانگی

از بین بردن غبغب بحث روز موضوعات سلامتی و زیبایی است زیرا داشتن غبغب مشکلی است که هم زنان و هم مردان می‌توانند با آن مواجه شوند. این اختلال باعث می‌شود که از جذابیت چهره‌ی فرد کم شود، مخصوصا وقتی که می‌خندد. غبغب باعث می‌شود که فرد احساس خوبی نداشته باشد. این امر به از دست دادن اعتماد به نفس منجر می‌شود. با این حال، بسیاری از آدم‌ها هنوز هم با غبغب‌شان زندگی را به سر می‌کنند.