گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

خواص و مضرات دارچین

هرچند که ممکن است دارچین دارای مزایای بسیار زیادی باشد، اما نباید از مضرات دارچین هم غافل شد و باید در مصرف آن احتیاط کرد. رویکردی منطقی و واقع‌گرایانه نسبت به دارچین داشته باشید و این نکته را همواره در خاطرتان نگه دارید که این مزایا یا مضرات ممکن است روی شما تاثیر داشته باشند یا نداشته باشند