گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

۱۰ عادات افراد با اعتماد به نفس و موفق و كارهایى كه هرگز انجام نمى دهند

فرادی که دارای اعتماد به نفس حقیقی هستند همیشه در مواجهه با ابهامات و تردیدها قوی و مطمئن ظاهر می شوند. آن ها به دیگران انگیزه می دهند و اهل عمل هستند. ذهنیت شما نسبت به خودتان و توانایی های تان نقش مهمی در تعیین شکست و یا موفقیت شما ایفا می کند.