گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مقایسه سرعت عملکرد هواوی نوا ۳ آی و آنر ۸ ایکس

در این فیلم به بررسی سرعت و عملکرد نسل جدید دو گوشی هواوی نوا ۳ آی و هواوی آنر ۸ ایکس می پردازیم تا اطلاعات مفیدی بدهیم