گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

نقد و بررسی دقیق رباتیک سفارشی

ما یک خط از سیستم عامل های ناهموار، تله کار، روباتیک را طراحی و عرضه می کنیم. ما همچنین راه حل های روباتیک سفارشی ارائه می دهیم. این ویدیو نشان می دهد برخی از پروژه های سفارشی که Inspectorbots برای مشتریان در سراسر جهان طراحی و توسعه داده است. این روبات های روتاری بدون روت ۴x۴ دست ساز در صنایع مختلف از جمله: بازرسی ساختمان، اجرای قانون، بازرسی صنعتی، ساخت، امنیت، نظارت، آموزش، علم و دیگر برنامه های کاربردی صنعتی استفاده می شود.