گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پنج خودرویی که اخیراً تولید آنها متوقف شد و دلیل آن

در این ویدیو خودروهایی را مشاهده می نمایید که اخیراٌ تولید آنها متوقف شده ، در وحله اول و از دید کسی که خارج از گود نشسته شاید این اتفاق منطقی نباشد ، در این ویدیو به دلایل این تصمیمات می پردازیم.