گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

گله ای از فیل و نجات بچه فیل از دست شیر

فیل یا پیل نام حیوانی بزرگ‌جثه از راسته خرطوم‌داران از خانواده فیلان است که بیشتر بومی هندوستان و آفریقا است.[نیازمند منبع] گذشته از اندازه فیل‌ها، دو چیز دیگر که آن‌ها را از بقیه پستانداران متمایز می‌کند، خرطوم و عاج آنهاست.