گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

حیات وحش زیبا در روسیه

در واقع حیات وحش شامل تمام گیاهان و جاندارنی است که بدون دخالت انسان زندگی می‌کنند،در این ویدیو حیات وحش روسیه را مورد بررسی قرار میدهیم