گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جان دادن کوسه ماهی ۹ متری در ساحل لوبک در آمریکا

در این ویدیو شاهد جان دادن کوسه ماهی ۹ متری در ساحل لوبک در آمریکا خواهیم بود که تلاش برای نجات او توسط مردم به نتیجه ای هم نرسید... امیدواریم از تماشای این ویدیو لذت ببرید...