گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

حمله حیوانات به ماشین در پارک ملی کورگر

ویدیویی از پارک ملی کورگر که حیوانات وحشی به ماشین های سافاری حمله ور میشوند،برای تماشای این ویدیو با ما همراه شوید