گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

با سمی‌ترین و خطرناک‌ترین مار های جهان آشنا شوید

مارها همیشه به عنوان ترسناک ترین موجودات دنیا شناخته شده اند و کمتر کسی است که با شنیدن نام این خزنده مو بر اندامش راست نشود.