گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

گردباد ویرانگر EF_۵ در Moore, OK

در این ویدیو شما به تماشای گردباد ویرانگر EF-۵ در Moore, OK می پردازید. گردباد پیچش چرخنده ای از باد است که با سرعت در روی زمین حرکت می کند و همه ی چیزهای سر راهش را به سوی خود می کشد و بالا می برد. EF نماد سطح قدرت گردبادها در آمریكا بر اساس میزان خسارت به بار آمده توسط آنها است. این سطوح از صفر به معنای كمترین میزان خسارت تا پنج،‌نشانگر بالاترین خسارت طبقه‌بندی می‌شوند.